Tipy na zlepšenie komunikácie s ľuďmi

Ako na podnikanie Manažment

Práca s ľuďmi vždy bola a vždy bude jednou z najťažších. Je potrebné sa o svojich zamestnancov starať, venovať im svoj čas a vedieť ako s nimi správne komunikovať. Či už využívate prenájom kancelárii alebo máte vlastné priestory. A práve komunikácia je nie len v profesionálnom vzťahu, ale aj v domácnostiach či kamarátstvach kameňom úrazu. Naučte sa správne komunikovať pomocou tipov v tomto článku.

Tipy na zlepšenie komunikácie s ľuďmi (Foto: unsplash.com)

Snažte sa povedať všetko čo najjednoduchšie

Ak by ste sa všetko snažili povedať obšírne, rozprávať veľa a klásť dôraz na nepodstatné informácie, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ten druhý nepochopí, čo ste mu chceli povedať a môže dôjsť k omylom. Vždy sa snažte komunikovať čo najjednoduchšie, stručne a výstižne. Svojmu zamestnancovi v prípade dôležitých záležitostí povedzte len to, čo by mal vedieť. Nesnažte sa používať cudzie a odborné slová, ak to komunikácia nevyžaduje.  Kľúčové sú v tomto prípade aj kontrolné otázky – opýtajte sa ho, či pochopil tomu, čo ste mu povedali a prípadne nech vám zopakuje najdôležitejšie informácie. 

Vcíťte sa do druhého

Veľmi ľahko môžete pri debate skĺznuť do toho, že začnete rozprávať len o sebe a druhá osoba môže prestať počúvať, čo hovoríte, tým pádom nemusí zachytiť tie najdôležitejšie informácie. Namiesto toho, aby ste hovorili len o sebe, tak nechajte priestor na vyjadrenie názoru toho druhého. Vtedy sa môže stať, že vám povie aj veci, ktoré si v hlave uložíte a v budúcnosti ich môžete použiť na vytvorenie lepšieho vzťahu. Ak ten druhý vidí, že ho naozaj počúvate, tak si voči vám buduje rešpekt a dôveru.

Používajte emócie

Samozrejme, každý by vedel byť prísnym šéfom, ktorý neprejavuje emócie a so svojimi zamestnancami má čisto profesionálny vzťah. No to sa v tejto dobe už moc nenosí a podriadení si s nadriadenými tvoria reálne, niekedy až priateľské vzťahy. Základom je prejavovať v komunikácií emócie, ukázať aj svoje slabšie stránky, no len vtedy, keď to je naozaj vhodné. Ukážte svojmu zamestnancovi, že je v poriadku nemať stále skvelú náladu a mať zlý deň.  Ak chcete mať prehľad, ako zamestnávateľ, zvážte kamerové systémy, pomôžu aj pre celkovú bezpečnosť.