Živnosť alebo s.r.o? Čo je pre vás vhodnejšie?

Ako na podnikanie Legislatíva

Ak ste sa rozhodli podnikať, jednou z prvých otázok, ktoré potrebujete vyriešiť, je voľba vhodnej právnej formy. V našom článku si povieme niečo o dvoch z nich. A dozviete sa tiež, ako ušetriť pri prenájme priestorov pre kanceláriu.

Živnosť alebo s.r.o? Čo je pre vás vhodnejšie?
Živnosť alebo s.r.o? Čo je pre vás vhodnejšie? (Foto: onlineinvest.sk)

Živnosť alebo s.r.o.

O vhodnosti konkrétnej právnej formy rozhoduje viacero faktorov. Pri výbere živnosti alebo s.r.o. by ste mali zvážiť najmä:

1. Čas potrebný na založenie s.r.o a živnosti

Ak potrebujete ušetriť čas, je výhodnejšie podnikať formou živnosti. Jej založenie trvá kratšie. Budete tiež potrebovať menej finančných prostriedkov.

2. Ručenie majetkom v s.r.o. a živnosti

Keď porovnávate živnosť alebo s.r.o. na základe ručenia majetkom, výhodnejšia je s.r.o. V tejto právnej forme ručí za záväzky celým majetkom len spoločnosť. Jednotliví spoločníci ručia do výšky nesplateného vkladu základného imania. Pri živnosti ručíte za záväzky celým majetkom.

3. Vedenie účtovníctva v s.r.o. a pri živnosti

Vedenie účtovníctva je jednoduchšie pri živnosti. Môžete si vybrať, či budete viesť daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. S.r.o. je zo zákona povinná viesť podvojné účtovníctvo.

4. Prístup k finančným prostriedkom

Živnostník si môže vyplácať zisk kedykoľvek. Spoločník s.r.o. má prístup k podielu na zisku vždy po skončení účtovného obdobia.

5. Odvodové zaťaženie

V tomto bode porovnania – živnosť alebo s.r.o. je výhodnejšia s.r.o. Tu vzniká odvodové zaťaženie, len ak má zamestnancov alebo si konateľ s.r.o. vypláca odmenu za prácu. Živnostník je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Odvody do Sociálnej poisťovne má prvom roku odpustené. Po splnení podmienok ich platí od nasledovného roka povinne.

Sídlo s.r.o.

Prenájom vlastného sídla s.r.o môže byť nielen na začiatku podnikania finančne náročné. Vhodnou voľbou je preto virtuálne sídlo s.r.o. Prinesie vám výraznú úsporu nákladov na prenájom priestorov na lukratívnej adrese aj samotný chod kancelárie. Sídlo s.r.o. sa za postará o vašu poštu a vybavovanie telefonátov. Získate tiež reprezentatívne kancelárske priestory na stretnutie s vašimi klientami.

Text:PR