Chcete si otvoriť prevádzku? Toto musíte vedieť

Ako na podnikanie Dane a financie Legislatíva Manažment Marketing

Pri založení prevádzky formou novej živnosti musíte prevádzkareň nahlásiť hneď v ohlásení o živnosti. Ak už živnosť máte, novú prevádzku nahlásite živnostenskému úradu odo dňa zriadenia prevádzkarne. V prípade, ak živnostenskému úradu neohlásite zriadenie prevádzkarne, hrozí vám pokuta až do výšky 1659 EUR.

Chcete si otvoriť prevádzku? Toto musíte vedieť
Chcete si otvoriť prevádzku? Toto musíte vedieť (Foto: unsplash.com)

30 dní na ohlásenie

Zriadenie prevádzkarne musíte nahlásiť aj daňovému úradu do 30 dní odo dňa, kedy ste zriadili prevádzkareň. Túto povinnosť môže za vás vybaví aj živnostenský úrad, ak ho o to požiadate pri ohlásení novej prevádzky. Obec poprípade mestská časť, v ktorej budete prevádzkovať nový obchod alebo reštauračné zariadenie vyžaduje doručiť oznámenie o zriadení prevádzkarne. vrátane otváracích hodín, ktoré podliehajú schváleniu obce.

Ak chcete podnikať s potravinami mali by ste to nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý vám prevádzku musí najprv schváliť. O prevádzke, kde sa narába s potravinami musí byť informovaná aj veterina. V potravinárstve nezabúdajte na vhodné obalové materiály, zadovážte si ich radšej vopred.