Základy finančnej gramotnosti pre úspešný štart v podnikaní

Ako na podnikanie Dane a financie Legislatíva Manažment Marketing

Základy finančnej gramotnosti sú dôležité pre zdravé financie každého človeka, no je to dôležité aj pre úspešný štart v podnikaní. Bez vzdelania vo financiách nie je možné budovať úspešný biznis. Je potrebnou nutnosťou mať základy finančnej gramotnosti pre úspešný štart v podnikaní. Ak nie pre úspešný, minimálne pre správny. Ozrejmite si základné pojmy z oblasti financií.

Základy finančnej gramotnosti pre úspešný štart v podnikaní
Základy finančnej gramotnosti pre úspešný štart v podnikaní (Foto: unsplash.com)

Podnikateľský účet
Jedná sa v podstate o bankový účet, ktorý je určený výhradne pre aktivity a podnikateľskú činnosť.

Číslo bankového účtu
Jedná o číslo, ktoré identifikuje účet vrámci banky.

Platobná karta
Je pridelená k podnikateľskému účtu a slúži pre manipuláciu s financiami na podnikateľskom účte.