Spravte si podnikateľský kalendár a predíďte sankciám

Ako na podnikanie Dane a financie Legislatíva Manažment

Do 31.3. daného roka ste povinní podať daňové priznanie za predchádzajúci rok. Na základe neho vám Sociálna poisťovňa vypočíta odvody od 1.7. daného roka, ktoré musíte platiť do nasledujúceho roka alebo do skončenia podnikateľskej činnosti. Najneskôr do 8.8. musíte povinné poistné uhradiť. Pozor aj na to, čo je a čo nie je daňovo uznateľné, alkohol je často v tej druhej skupine.

Spravte si podnikateľský kalednár a predíďte sankciám
Spravte si podnikateľský kalednár a predíďte sankciám (Foto: unsplash.com)

Odvody do Sociálnej poisťovne

Tieto môžu byť aj aj dobrovoľné. Plynú z nich nielen povinnosti, ale aj výhody. Obdobie, kedy neplatíte do SP sa nezapočítava do počtu odrobených rokov pri výpočte starobného dôchodku, neprispievate do dôchodkového systému – v budúcnosti dostanete nižší dôchodok. Dokonca, ak ostanete práceneschopný – nedostanete nemocenské dávky. Po zrušení živnosti nemáte nárok na podporu v nezamestnanosti.

Zaregistrujte sa v SP ako dobrovoľný platiteľ

Ak sa rozhodnete platiť odvody dobrovoľne, zaregistrujte sa v SP ako dobrovoľný platiteľ. V SP si dohodnete výšku odvodov, ktoré budete platiť mesačne. Ak Vám následne k 1.7. vznikne povinnosť platiť sociálne odvody, musíte sa odhlásiť z dobrovoľného platenia poistného. Inak by ste platili oboje.

Pri podnikaní Vám vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody, teda sa registrujte v zdravotnej povinnosti. Podnikateľ je povinný prihlásiť sa do svojej ZP najneskôr do 8 dní od vzniku oprávnenia na podnikateľskú činnosť.Prihlásite sa písomne na tlačive určenom príslušnou zdravotnou poisťovňou (Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie). Prihlášku nájdete priamo v ZP alebo na ich internetových stránkach.

Daň z motorových vozidiel

Ak využívate vozidlo na podnikanie, daň z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho roka. Či už je to osobný automobil, minibager či iné vozidlo, nezabudni si včas splniť aj túto povinnosť.