Zmena konateľa v s.r.o. – stačí poznať tieto 3 kroky

Dane a financie Legislatíva Manažment

Jednou z veľmi častých zmien v s.r.o. je aj zmena konateľa. Dochádza k nej pri odvolaní pôvodného konateľa a vymenovaním nového. Pri tomto procese je povinné vykonať niekoľko krokov, no keď si o tom naštudujete, tak to nie je nič zložité. V tomto článku sa dočítate, ako krok po kroku zmeniť konateľa obchodnej spoločnosti.

Zmena konateľa v s.r.o. (Foto: unsplash.com)

Na zmenu konateľa sú potrebné tieto 3 kroky

Prvým krokom na zmenu konateľa je rozhodnutie spoločníkov o jeho výmene. Toto rozhodnutie sa rieši na mimoriadnom valnom zhromaždení a následne sa aj prijíma. Uvediete tam základné údaje o konateľovi a trvanie jeho funkcie. Nevyhnutnou súčasťou sú aj vaše podpisy, ktoré by mali byť úradne osvedčené.

Ďalším krokom je súčasť budúceho konateľa, ktorý nahradí na tejto pozícií toho predošlého. Mal by byť v písomnej forme, pričom podpis na tejto listine slúži ako podpisový vzor do budúcnosti. Od roku 2018 ustanovuje zákon, aby tento podpis nového konateľa bol úradne overený, pričom ho nie je možné uznať za vlastný. Konateľ sa musí podpísať vlastnoručne a osobne v prítomnosti notára.

Posledným krokom je už len zápis konateľa k príslušnej s.r.o. Vypracujte všetky potrebné dokumenty a podajte návrh na registrovaný súd, príslušný podľa sídla spoločnosti. S návrhom musíte podať aj zápisnicu z valného zhromaždenia, súhlas s ustanovením do funkcie, zakladateľskú listinu a plnomocenstvo, ak návrh podáva tretia osoba. Zmena konateľa vzniká alebo zaniká ku dňu, ktorý určili spoločníci s.r.o.-čky.

Ak sa rozhodnete využiť služby profesionálov, je dobré získať hoci malú zľavu, napríklad obľúbený Firmáreň zľavový kupón zo stránok zlavove-kody.sk.