Vypĺňate daňové priznanie? Pomôžte si so Zákonom o dani z príjmov!

Dane a financie

Pre niekoho strašiak, iný zasa pri svojej každoročnej povinnosti priznať príjem len mávne rukou. Marec sa blíži, preto je dobré spraviť si vo veciach jasno. Zrátať príjmy a výdavky zložité nie je, avšak čo odborné výrazy, ktoré sú zakomponované do daňového priznania? Rozumiete im?

Vypĺňate daňové priznanie? Pomôžte si so Zákonom o dani z príjmov!
Vypĺňate daňové priznanie? Pomôžte si so Zákonom o dani z príjmov! (zdroj: komerčný článok)

Medzi judikátmi Zákon o dani z príjmov nájdete

Či si daňové priznanie vypĺňate sami, alebo sa zveríte do rúk spoľahlivému účtovníkovi, nie je na škodu poznať základnú terminológiu z oblasti daní. Tak vás nezaskočia výrazy ako základ dane, zdaniteľné príjmy či daňové výdavky. Zákon o dani z príjmov sa dotýka tak fyzických, ako aj právnických osôb, a takisto zastrešuje spôsob platenia a vyberania daní. Vedeli ste, že v daňovom priznaní musíte uvádzať aj príjem, ktorý máte ako fyzická osoba z prenájmu nehnuteľností? Dajte si na to pozor, existujú ľudia, ktorí druhým závidia, že sa majú dobre, a bez hanby ich udajú. Čo v daňovom priznaní uvádzať ako príjem a čo je od platenia dane z príjmu oslobodené? Nadobudli ste cenné papiere, čosi ste zdedili alebo vám niečo bolo venované ako dar? Tieto skutočnosti v daňovom priznaní uvádzať nemusíte. Príjmy zo závislej činnosti, z činnosti podnikania SZČO či príjmy z kapitálového majetku však majú v daňovom priznaní svoje čestné miesto.

Daň je strašiak len pre toho, kto jej nerozumie

Urobte si vo veciach jasno ešte prv, než sa do podnikania pustíte. Je nutné vedieť, aké sú vaše práva a povinnosti, ktoré vás počas podnikania čakajú. Uvedomte si, že nie všetko, čo zarobíte, ostane na vašom osobnom účte. Sú tu platby do poisťovní, režijné náklady, platby zamestnancom a v neposlednom rade platba dane z príjmu. Zrátajte si vopred, či sa vám podnikanie naozaj oplatí, alebo sa radšej u niekoho zamestnáte a budete mať stály príjem. Ak vám nechýba odhodlanie, smelo do podnikania! Naučte sa daňové priznanie vypĺňať ako profesionáli aj bez špeciálneho vzdelania. Zákony sú v dnešnej dobe dostupné aj online, prelistujete si ich pohodlne a kedykoľvek potrebujete overiť nejakú skutočnosť. Máte istotu, že sú k dispozícii v aktuálne platnej verzii, preto vás už nič nezaskočí.

Komerčný článok