Finančná polícia a jej kompetencie

Ako na podnikanie Dane a financie Legislatíva

Národná jednotka finančnej polície je určená na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších foriem trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych, kde bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisíc násobok malej škody podľa Trestného zákona (6 638 783 EUR), na ktoré sa súčasne vzťahuje pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu.

Finančná polícia a jej kompetencie
Finančná polícia a jej kompetencie (Foto: unsplash.com)

Odhaľovanie podvodov

Finančná polícia rieši prípady karuselových daňových podvodov, fingovaných intrakomunitárnych dodaní tovaru, daňových podvodov pri dovoze tovaru z tretích krajín a jeho vývoze, prípady podvodov a únikov súvisiacich s fakturáciou a vedením účtovníctva, ako aj prípady nezákonných finančných operácií, nezákonných operácií v oblasti kapitálového a finančného trhu, a taktiež prípady falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Rovnako predmetom činnosti jednotky sú aj podozrenia z trestných činov, vykazujúce prvky organizovaného zločinu, so zistením účasti organizovaných a zločineckých skupín alebo zastúpením osôb z prostredia organizovaného zločinu.