Ako požiadať o odklad daňového priznania

Ako na podnikanie Dane a financie Legislatíva Manažment

Podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov daňovník musí podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a rovnako daň zaplatiť. V roku 2018 lehota na podanie daňového priznania je 3.4.2018.

Ako požiadať o odklad daňového priznania
Ako požiadať o odklad daňového priznania (Foto: unsplash.com)

Kto môže požiadaťo odklad?

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania môžu daňovníci na základe odkladu, alebo žiadosti o predĺženie lehoty. Možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania majú daňovníci v konkurze, v likvidácii a taktiež dedič za zomrelého daňovníka do polovice marca.

Ako požiadať o odklad?

O odklad daňového priznania môžu požiadať ostatní daňovníci na tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania rovnako do 3.4 2018. Odložiť daňové priznanie si daňovníci môžu o 3 mesiace, ak mali príjmy zo zahraničia tak až o 6 mesiacov. Tento vzor určilo finančné riaditeľstvo. OZN493v17 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Toto tlačivo je dostupné na stránke finančného riaditeľstva SR.